ISPM 15 NEDİR?

Ülkemizin de üyesi bulunduğu IPPC (Uluslararası Bitki Koruma Konvansiyonu) Genel Kurulunun 2002 yılında kabul ettiği, uluslararası ticarette ahşap ambalaj malzemeleri kullanımını düzenleyen standarttır.

ISPM 15 UYGULAMASI NASIL YAPILIR?

Ahşap Ambalaj malzemeleri ısıl işlem fırınlarında, fırınlama yaparak ahşabın çekirdek ısısını 56°C geldikten sonra 30 dk. bekletilerek ahşaptan zararlı mikroorganizmalardan arındırılması işlemidir.Her ısıl işlem uygulamasında, her bir ahşap ve ortam sıcaklık ölçerden alınan değerler; başlangıç sıcaklık değerlerinden itibaren, kesintisiz en az otuz dakika süre ile 56 °C veya üzeri ahşap özü sıcaklığının elde edildiği zamana kadar, birer dakikalık aralarla bilgisayar kontrollü otomasyon sisteminde izlenir.

ISPM 15 STANDARDININ UYGULANMASINDA SORUMLULUK.

Ahşap ambalaj malzemeleri kullanıcıları; ihracatta, bu Yönetmelik hükümlerine göre ısıl işlem uygulaması ve ISPM 15 işaretlemesi yapılmış ahşap ambalaj malzemelerini kullanmaktan sorumludur. Ahşap ambalaj malzemeleri kullanıcıları, ISPM 15 işareti taşıyan ahşap ambalaj malzemelerini kullanırken; ahşap ambalaj malzemelerinin, izin belgeli firmadan veya tedarikçiden teslim alındığı süreden, malın Ülkemiz gümrüklerinden çıkışına kadar, bu malzemelerin karantina şartlarını sağlamaktan sorumludur.